VIDEO HOT

Sau trận thua 0-3 của team Skyred trước AOE Thái Bình. Chúng ta cùng xem các game thủ và khán giả nói gì?

Sau trận thua 0-3 của team Skyred trước AOE Thái Bình. Chúng ta cùng xem các game thủ và khán giả nói gì?    Game...

Đọc tiếp

YUGI - Tượng đài của AOE Việt Nam

Yugi- Tượng đài của AOE Việt Nam Hiện tại nhắc đến Yugi là người ta nhắc đến một game thủ đã ở bên kia sườn núi của sự nghiệp,...

Đọc tiếp