Video Mới Nhất

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

62.19K Views7 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

58.82K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

68.52K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

74.34K Views11 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

38.64K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

104.20K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

86.71K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

77.20K Views12 Comments

SKYRED vs Hà Nội (21-05-2014)

47.31K Views4 Comments

Mid Lane

15.39K Views0 Comments

All Star Paris 2014

18.50K Views0 Comments

SKYRED vs Hà Nội + Gunny (07-05-2014)

27.42K Views2 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

62.19K Views7 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

58.82K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

68.52K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

74.34K Views11 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

38.64K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

104.20K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

86.71K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

77.20K Views12 Comments

Mid Lane

15.39K Views0 Comments

All Star Paris 2014

18.50K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.70K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

5.95K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.30K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.71K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.47K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.66K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

192.73K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

156.49K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

151.68K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

144.93K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

138.53K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.69K Views18 Comments