Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

192.69K Views7 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

135.04K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

37.60K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

27.41K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

43.03K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

14.36K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

33.18K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

13.59K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

46.08K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

18.71K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

9.73K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

126.85K Views11 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

192.69K Views7 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

135.04K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

37.60K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

27.41K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

43.03K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

14.36K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

33.18K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

13.59K Views2 Comments

Mid Lane

17.86K Views0 Comments

All Star Paris 2014

26.21K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

8.75K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.28K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

7.01K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.96K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.84K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

3.15K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

195.18K Views80 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

192.69K Views7 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

161.42K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

154.94K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

146.02K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

141.25K Views7 Comments