Video Mới Nhất

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

68.56K Views8 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

59.65K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

69.29K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

74.85K Views11 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

38.77K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

104.38K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

86.80K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

77.28K Views12 Comments

SKYRED vs Hà Nội (21-05-2014)

47.36K Views4 Comments

Mid Lane

15.48K Views0 Comments

All Star Paris 2014

18.64K Views0 Comments

SKYRED vs Hà Nội + Gunny (07-05-2014)

27.51K Views2 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

68.56K Views8 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

59.65K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

69.29K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

74.85K Views11 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

38.77K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

104.38K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

86.80K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

77.28K Views12 Comments

Mid Lane

15.48K Views0 Comments

All Star Paris 2014

18.64K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.72K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

5.96K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.32K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.71K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.48K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.67K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

192.75K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

156.54K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

151.76K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

144.94K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

138.57K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.73K Views18 Comments