Video Mới Nhất

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

34.05K Views7 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

56.89K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

69.31K Views10 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

37.29K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

102.31K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

84.89K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

76.04K Views12 Comments

SKYRED vs Hà Nội (21-05-2014)

46.78K Views4 Comments

Mid Lane

14.62K Views0 Comments

All Star Paris 2014

16.19K Views0 Comments

SKYRED vs Hà Nội + Gunny (07-05-2014)

25.47K Views2 Comments

SKYRED vs Super Star (04-05-2014)

11.14K Views1 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

34.05K Views7 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

56.89K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

69.31K Views10 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

37.29K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

102.31K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

84.89K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

76.04K Views12 Comments

Mid Lane

14.62K Views0 Comments

All Star Paris 2014

16.19K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.52K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

5.88K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.15K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.65K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.40K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.58K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Chim Sẻ + 9x vs Hoàng Mai Nhi + Vanelove (21-07-2013)

340.42K Views123 Comments

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

192.37K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

155.82K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

150.89K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

144.73K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

137.74K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.52K Views18 Comments

Bài Ngẫu Nhiên

[VEngy Cup] Kho Vận Đá QN vs Nhà Trọ Số

4.89K Views3 Comments

SKYRED vs Hà Nội (30-04-2014)

2.27K Views0 Comments

SKYRED vs Super Star (04-05-2014)

11.14K Views1 Comments

Ỷ THIÊN VS NGHĨA CHIẾN MINH (05-10-2013)

2.24K Views1 Comments

SKYRED vs Hà Nội (23-02-2014)

95.16K Views8 Comments

Thái Bình vs Hà Nội (30-10-2013) máy TB

12.89K Views4 Comments

2014 EU CS Spring Play-In (16-01-2014)

2.05K Views0 Comments