Video Mới Nhất

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

29.29K Views7 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

54.93K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

68.95K Views10 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

37.17K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

102.15K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

84.76K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

75.96K Views12 Comments

SKYRED vs Hà Nội (21-05-2014)

46.76K Views4 Comments

Mid Lane

14.50K Views0 Comments

All Star Paris 2014

16.09K Views0 Comments

SKYRED vs Hà Nội + Gunny (07-05-2014)

25.34K Views2 Comments

SKYRED vs Super Star (04-05-2014)

11.10K Views1 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

29.29K Views7 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

54.93K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

68.95K Views10 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

37.17K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

102.15K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

84.76K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

75.96K Views12 Comments

Mid Lane

14.50K Views0 Comments

All Star Paris 2014

16.09K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.51K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

5.87K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.15K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.64K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.39K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.57K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Chim Sẻ + 9x vs Hoàng Mai Nhi + Vanelove (21-07-2013)

340.36K Views123 Comments

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

192.36K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

155.76K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

150.87K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

144.72K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

137.69K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.51K Views18 Comments

Bài Ngẫu Nhiên

Skyred vs F4 GameTV (24/7/2013)

16.66K Views28 Comments

Thái Bình vs Hà Nội (19-10-2013) máy TB

24.61K Views12 Comments

[LCS EU Mùa Xuân 2014] [T1 - N2] (16-01-2014)

2.75K Views0 Comments

Gamescom 2013 Challenger Tournament

2.51K Views0 Comments

SHENLONG VS SƠ LUYẾN (03-10-2013)

16.67K Views26 Comments