Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

10.37K Views2 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

2.94K Views0 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

32.57K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

12.13K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

6.62K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

83.75K Views8 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

61.90K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

71.16K Views9 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

75.87K Views11 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

39.13K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

104.77K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

87.34K Views7 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

10.37K Views2 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

2.94K Views0 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

32.57K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

12.13K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

6.62K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

83.75K Views8 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

61.90K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

71.16K Views9 Comments

Mid Lane

15.70K Views0 Comments

All Star Paris 2014

19.37K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.82K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.00K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.38K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.75K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.52K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.71K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

192.91K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

156.85K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

152.10K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

145.04K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

138.74K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.84K Views18 Comments