Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

170.78K Views6 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

127.40K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

35.44K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

26.44K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

41.38K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

13.80K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

32.27K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

12.23K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

45.06K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

18.21K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

9.43K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

120.66K Views11 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

170.78K Views6 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

127.40K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

35.44K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

26.44K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

41.38K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

13.80K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

32.27K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

12.23K Views2 Comments

Mid Lane

17.42K Views0 Comments

All Star Paris 2014

24.71K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

8.52K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.24K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.89K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.93K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.80K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

3.06K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

194.86K Views80 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

170.78K Views6 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

160.56K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

154.38K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

145.82K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

140.73K Views7 Comments