Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

13.71K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

29.32K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

9.33K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

27.50K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

6.93K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

39.00K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

14.09K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

7.44K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

93.85K Views9 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

63.18K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

72.44K Views9 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

76.66K Views11 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

13.71K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

29.32K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

9.33K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

27.50K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

6.93K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

39.00K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

14.09K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

7.44K Views0 Comments

Mid Lane

15.98K Views0 Comments

All Star Paris 2014

20.14K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.88K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.03K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.45K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.79K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.56K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.75K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

193.19K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

157.27K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

152.35K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

145.15K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

139.01K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.91K Views18 Comments