Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

13.47K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

29.22K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

9.32K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

27.48K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

6.92K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

38.94K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

14.09K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

7.43K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

93.77K Views9 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

63.17K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

72.43K Views9 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

76.66K Views11 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

13.47K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

29.22K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

9.32K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

27.48K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

6.92K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

38.94K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

14.09K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

7.43K Views0 Comments

Mid Lane

15.98K Views0 Comments

All Star Paris 2014

20.14K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.88K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.02K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.44K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.79K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.56K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.75K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

193.19K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

157.27K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

152.34K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

145.15K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

139.01K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.91K Views18 Comments