Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

193.74K Views7 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

135.41K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

37.66K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

27.50K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

43.07K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

14.37K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

33.23K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

13.69K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

46.11K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

18.74K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

9.75K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

127.59K Views11 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

193.74K Views7 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

135.41K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

37.66K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

27.50K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

43.07K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

14.37K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

33.23K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

13.69K Views2 Comments

Mid Lane

17.88K Views0 Comments

All Star Paris 2014

26.30K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

8.76K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.29K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

7.02K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.96K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.84K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

3.17K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

195.20K Views80 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

193.74K Views7 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

161.48K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

154.95K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

146.02K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

141.27K Views7 Comments