Video Mới Nhất

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

52.78K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

68.34K Views10 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

37.07K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

101.97K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

84.61K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

75.89K Views12 Comments

SKYRED vs Hà Nội (21-05-2014)

46.70K Views4 Comments

Mid Lane

14.46K Views0 Comments

All Star Paris 2014

15.99K Views0 Comments

SKYRED vs Hà Nội + Gunny (07-05-2014)

25.17K Views2 Comments

SKYRED vs Super Star (04-05-2014)

11.06K Views1 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

52.78K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

68.34K Views10 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

37.07K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

101.97K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

84.61K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

75.89K Views12 Comments

Mid Lane

14.46K Views0 Comments

All Star Paris 2014

15.99K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.49K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

5.87K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.14K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.63K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.38K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.56K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Chim Sẻ + 9x vs Hoàng Mai Nhi + Vanelove (21-07-2013)

340.29K Views123 Comments

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

192.34K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

155.69K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

150.79K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

144.71K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

137.64K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.48K Views18 Comments