Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

3.34K Views0 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

2.43K Views0 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

31.64K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

12.01K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

6.54K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

83.35K Views8 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

61.85K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

71.09K Views9 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

75.85K Views11 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

39.12K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

104.76K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

87.33K Views7 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

3.34K Views0 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

2.43K Views0 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

31.64K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

12.01K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

6.54K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

83.35K Views8 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

61.85K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

71.09K Views9 Comments

Mid Lane

15.70K Views0 Comments

All Star Paris 2014

19.35K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.81K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.00K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.38K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.75K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.51K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.71K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

192.91K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

156.83K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

152.08K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

145.03K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

138.74K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.83K Views18 Comments