Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

17.52K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

3.95K Views0 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

34.02K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

12.34K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

6.70K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

84.52K Views8 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

62.03K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

71.35K Views9 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

75.95K Views11 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

39.16K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

104.80K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

87.40K Views7 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

17.52K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

3.95K Views0 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

34.02K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

12.34K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

6.70K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

84.52K Views8 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

62.03K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

71.35K Views9 Comments

Mid Lane

15.80K Views0 Comments

All Star Paris 2014

19.44K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.83K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.00K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.39K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.76K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.52K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.71K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

192.94K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

156.88K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

152.14K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

145.04K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

138.75K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.85K Views18 Comments