Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

165.01K Views6 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

124.78K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

34.62K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

26.08K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

40.89K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

13.69K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

32.02K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

11.83K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

44.55K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

17.98K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

9.31K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

118.70K Views11 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

165.01K Views6 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

124.78K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

34.62K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

26.08K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

40.89K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

13.69K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

32.02K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

11.83K Views2 Comments

Mid Lane

17.38K Views0 Comments

All Star Paris 2014

24.36K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

8.48K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.23K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.87K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.93K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.79K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

3.04K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

194.77K Views80 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

165.01K Views6 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

160.19K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

154.16K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

145.78K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

140.62K Views7 Comments