Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

160.22K Views6 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

123.30K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

34.29K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

25.94K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

40.60K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

13.53K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

31.72K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

11.53K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

44.34K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

17.75K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

9.24K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

117.33K Views11 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

160.22K Views6 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

123.30K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

34.29K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

25.94K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

40.60K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

13.53K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

31.72K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

11.53K Views2 Comments

Mid Lane

17.30K Views0 Comments

All Star Paris 2014

24.08K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

8.45K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.21K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.86K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.92K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.79K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

3.00K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

194.64K Views80 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

160.22K Views6 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

160.06K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

154.03K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

145.75K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

140.56K Views7 Comments