Video Mới Nhất

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

36.62K Views7 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

57.95K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

69.51K Views10 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

37.36K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

102.40K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

84.97K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

76.08K Views12 Comments

SKYRED vs Hà Nội (21-05-2014)

46.82K Views4 Comments

Mid Lane

14.66K Views0 Comments

All Star Paris 2014

16.23K Views0 Comments

SKYRED vs Hà Nội + Gunny (07-05-2014)

25.62K Views2 Comments

SKYRED vs Super Star (04-05-2014)

11.16K Views1 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

36.62K Views7 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

57.95K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

69.51K Views10 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

37.36K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

102.40K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

84.97K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

76.08K Views12 Comments

Mid Lane

14.66K Views0 Comments

All Star Paris 2014

16.23K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.53K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

5.89K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.16K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.65K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.40K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.58K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Chim Sẻ + 9x vs Hoàng Mai Nhi + Vanelove (21-07-2013)

340.47K Views123 Comments

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

192.38K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

155.84K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

150.92K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

144.74K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

137.75K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.54K Views18 Comments