Video Mới Nhất

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

28.97K Views7 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

54.78K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

68.89K Views10 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

37.15K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

102.13K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

84.75K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

75.96K Views12 Comments

SKYRED vs Hà Nội (21-05-2014)

46.76K Views4 Comments

Mid Lane

14.50K Views0 Comments

All Star Paris 2014

16.09K Views0 Comments

SKYRED vs Hà Nội + Gunny (07-05-2014)

25.33K Views2 Comments

SKYRED vs Super Star (04-05-2014)

11.09K Views1 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

28.97K Views7 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

54.78K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

68.89K Views10 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

37.15K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

102.13K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

84.75K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

75.96K Views12 Comments

Mid Lane

14.50K Views0 Comments

All Star Paris 2014

16.09K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.51K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

5.87K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.14K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.64K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.39K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.57K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Chim Sẻ + 9x vs Hoàng Mai Nhi + Vanelove (21-07-2013)

340.36K Views123 Comments

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

192.35K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

155.76K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

150.86K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

144.72K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

137.69K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.50K Views18 Comments