Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

23.20K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

8.51K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

26.83K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

6.60K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

38.26K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

13.66K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

7.31K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

90.58K Views9 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

62.96K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

72.25K Views9 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

76.60K Views11 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

39.40K Views5 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

23.20K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

8.51K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

26.83K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

6.60K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

38.26K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

13.66K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

7.31K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

90.58K Views9 Comments

Mid Lane

15.93K Views0 Comments

All Star Paris 2014

19.97K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.87K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.02K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.44K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.78K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.56K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.74K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

193.12K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

157.14K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

152.27K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

145.13K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

138.97K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.90K Views18 Comments