Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

205.53K Views8 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

138.80K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

38.74K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

28.01K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

43.61K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

14.72K Views4 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

33.83K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

14.48K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

46.72K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

19.05K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

9.97K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

131.18K Views11 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

205.53K Views8 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

138.80K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

38.74K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

28.01K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

43.61K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

14.72K Views4 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

33.83K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

14.48K Views2 Comments

Mid Lane

18.14K Views0 Comments

All Star Paris 2014

27.39K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

8.91K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.32K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

7.05K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.98K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.86K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

3.21K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

205.53K Views8 Comments

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

195.36K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

162.00K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

155.26K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

146.08K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

141.45K Views7 Comments