Video Mới Nhất

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

1.41K Views1 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

22.21K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

5.16K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

35.74K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

12.88K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

6.98K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

85.72K Views8 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

62.25K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

71.62K Views9 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

76.10K Views11 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

39.21K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

104.85K Views4 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

1.41K Views1 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

22.21K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

5.16K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

35.74K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

12.88K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

6.98K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

85.72K Views8 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

62.25K Views9 Comments

Mid Lane

15.82K Views0 Comments

All Star Paris 2014

19.58K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.83K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.01K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.40K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.76K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.53K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.72K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

193.00K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

156.93K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

152.16K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

145.06K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

138.88K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.86K Views18 Comments