Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

194.23K Views7 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

135.57K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

37.71K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

27.55K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

43.08K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

14.39K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

33.25K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

13.72K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

46.13K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

18.77K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

9.76K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

127.96K Views11 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

194.23K Views7 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

135.57K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

37.71K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

27.55K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

43.08K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

14.39K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

33.25K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

13.72K Views2 Comments

Mid Lane

17.89K Views0 Comments

All Star Paris 2014

26.37K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

8.78K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.30K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

7.02K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.96K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.84K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

3.17K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

195.20K Views80 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

194.23K Views7 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

161.50K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

154.95K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

146.02K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

141.30K Views7 Comments