Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

171.26K Views6 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

127.69K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

35.47K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

26.46K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

41.42K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

13.82K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

32.29K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

12.27K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

45.07K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

18.22K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

9.44K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

120.87K Views11 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

171.26K Views6 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

127.69K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

35.47K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

26.46K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

41.42K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

13.82K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

32.29K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

12.27K Views2 Comments

Mid Lane

17.43K Views0 Comments

All Star Paris 2014

24.75K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

8.53K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.25K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.89K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.93K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.80K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

3.06K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

194.87K Views80 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

171.26K Views6 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

160.57K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

154.38K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

145.82K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

140.73K Views7 Comments

Bài Ngẫu Nhiên

SK vs LD – LCS 2013 EU Summer W2D2

568 Views0 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

18.22K Views3 Comments

Hong Anh Hennessy vs Des (10-09-2013)

10.04K Views15 Comments

2014 EU LCS W2

3.79K Views0 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

171.26K Views6 Comments