Video Mới Nhất

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

40.64K Views7 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

59.72K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

70.13K Views10 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

37.53K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

102.54K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

85.11K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

76.19K Views12 Comments

SKYRED vs Hà Nội (21-05-2014)

46.87K Views4 Comments

Mid Lane

14.71K Views0 Comments

All Star Paris 2014

16.49K Views0 Comments

SKYRED vs Hà Nội + Gunny (07-05-2014)

26.01K Views2 Comments

SKYRED vs Super Star (04-05-2014)

11.23K Views1 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

40.64K Views7 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

59.72K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

70.13K Views10 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

37.53K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

102.54K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

85.11K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

76.19K Views12 Comments

Mid Lane

14.71K Views0 Comments

All Star Paris 2014

16.49K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.54K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

5.89K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.18K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.66K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.41K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.59K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Chim Sẻ + 9x vs Hoàng Mai Nhi + Vanelove (21-07-2013)

340.56K Views123 Comments

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

192.40K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

155.91K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

151.00K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

144.76K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

137.78K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.56K Views18 Comments