Video Mới Nhất

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

62.96K Views7 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

58.94K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

68.61K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

74.42K Views11 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

38.66K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

104.22K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

86.72K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

77.21K Views12 Comments

SKYRED vs Hà Nội (21-05-2014)

47.31K Views4 Comments

Mid Lane

15.41K Views0 Comments

All Star Paris 2014

18.50K Views0 Comments

SKYRED vs Hà Nội + Gunny (07-05-2014)

27.43K Views2 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

62.96K Views7 Comments

Bibi + Meomeo vs Chim Sẻ + Quýt (09-07-2014)

58.94K Views9 Comments

Bibi + Hehe vs Chim Sẻ + Quýt (07-07-2014)

68.61K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (24-06-2014)

74.42K Views11 Comments

SKYRED vs Hà Nội (20-06-2014)

38.66K Views5 Comments

SKYRED vs Hà Nội (11-06-2014)

104.22K Views4 Comments

SKYRED vs Super Star (08-06-2014)

86.72K Views7 Comments

SKYRED vs Super Star (06-06-2014)

77.21K Views12 Comments

Mid Lane

15.41K Views0 Comments

All Star Paris 2014

18.50K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

7.70K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

5.95K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.31K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.71K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.47K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

2.66K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

192.73K Views80 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

156.50K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

151.71K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

144.93K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

138.53K Views7 Comments

Liên Quân vs Hà Nội (12-12-2013)

129.69K Views18 Comments