Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

172.21K Views6 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

128.12K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

35.59K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

26.54K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

41.55K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

13.86K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

32.36K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

12.32K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

45.12K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

18.25K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

9.44K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

121.18K Views11 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

172.21K Views6 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

128.12K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

35.59K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

26.54K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

41.55K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

13.86K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

32.36K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

12.32K Views2 Comments

Mid Lane

17.43K Views0 Comments

All Star Paris 2014

24.82K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

8.54K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.26K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.90K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.93K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.81K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

3.07K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

194.88K Views80 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

172.21K Views6 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

160.63K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

154.39K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

145.83K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

140.78K Views7 Comments