Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

190.30K Views7 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

134.05K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

37.39K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

27.30K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

42.76K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

14.29K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

33.05K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

13.37K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

45.87K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

18.67K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

9.68K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

125.44K Views11 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

190.30K Views7 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

134.05K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

37.39K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

27.30K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

42.76K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

14.29K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

33.05K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

13.37K Views2 Comments

Mid Lane

17.79K Views0 Comments

All Star Paris 2014

25.92K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

8.71K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.28K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.98K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.96K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.83K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

3.14K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

195.12K Views80 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

190.30K Views7 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

161.23K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

154.88K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

146.00K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

141.22K Views7 Comments