Video Mới Nhất

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

162.25K Views6 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

123.87K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

34.45K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

25.99K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

40.72K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

13.62K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

31.84K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

11.67K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (26-07-2014)

44.39K Views2 Comments

SKYRED vs GameTV (21-07-2014)

17.84K Views3 Comments

SKYRED vs GameTV (23-07-2014)

9.27K Views0 Comments

BIBI vs Chim Sẻ Đi Nắng (19-07-2014)

117.82K Views11 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

162.25K Views6 Comments

SKYRED vs GameTV + Gunny (03-08-2014)

123.87K Views18 Comments

SKYRED vs Liên Quân (02-08-2014)

34.45K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-08-2014)

25.99K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (30-07-2014)

40.72K Views1 Comments

SKYRED vs GameTV (29-07-2014)

13.62K Views3 Comments

SKYRED vs Liên Quân (28-07-2014)

31.84K Views3 Comments

Bibi + No.1 vs Vanelove + Gunny (27-07-2014)

11.67K Views2 Comments

Mid Lane

17.35K Views0 Comments

All Star Paris 2014

24.25K Views0 Comments

[23.03.2014] GTN vs SKYRED [DCS A Xuân 2014]

8.47K Views0 Comments

Their Team vs Our Team

6.23K Views0 Comments

2014 EU LCS W3

6.86K Views0 Comments

2014 NA CS Ro8

5.92K Views0 Comments

2014 NA LCS W2

2.79K Views0 Comments

2014 EU CS Ro8

3.02K Views0 Comments

Xem Nhiều Nhất

Trường Sa vs Trường Phát (26-07-2013)

194.68K Views80 Comments

SKYRED vs Liên Quân (06-08-2014)

162.25K Views6 Comments

Chim Sẻ + Cá Sấu vs Bibi + Hehe (02-03-2014)

160.14K Views14 Comments

Chim Sẻ Đi Nắng vs Vanelove (15-12-2013)

154.08K Views30 Comments

Trường Sa vs Thái Bình (09-08-2013)

145.77K Views93 Comments

SKYRED vs Liên Quân (01-03-2014)

140.61K Views7 Comments